27
paź

Trendy w polskim plakacie współczesnym


Informacje o wykładzie

Autor: Maria Magda Kurpik
Data: 17.10.2016
Miejsce: Beijing 1+1 Art Centre

Opis wykładu:

Podczas wykładu przedstawiony zostanie chronologicznie uporządkowany rys historyczny, ukazujący trendy artystyczne i kierunki w sztuce ogólnoświatowej, które miały wpływ na rozwój poetyki polskiego plakatu. Omówione zostanie także wyjątkowe zjawisko artystyczne, tzw. polska szkoła plakatu, czyli dokonania polskich plakacistów z lat 1955-1965, które zdobyły uznanie w oczach krytyków na całym świecie. Będzie można także zapoznać się z nowszymi trendami w polskim plakacie od lat 70. aż do czasów współczesnych.

Przedstawiona zostanie również systematyka tematyczna twórczości plakatowej, ze szczególnym naciskiem na plakat reklamowy, poświęcony zjawiskom kulturalnym takim jak teatr, kino, koncerty, wystawy itp.

Innym zagadnieniem omówionym na wykładzie będzie plakat cyrkowy i reklamujący ZOO. Ta część prelekcji stanowi wprowadzenie w tematykę warsztatów, podczas których zostanie rozwinięty problem analizy znaczeniowej w plakacie, bardzo istotny w kontekście analizy obrazu. Jako przykłady posłużą plakaty filmowe, operowe i teatralne a także plakaty przedstawiające świat zwierząt w różnych kontekstach.

O autorze:

Maria Magda Kurpik – historyk plakatu i konserwator zabytków. Kuratorka wielu wystaw plakatu w Polsce i na świecie oraz członek międzynarodowych jury na światowych konkursach z zakresu sztuki. Autorka katalogów wystaw, książek i albumów poświęconych sztuce plakatu. W 2013 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz popularyzacji polskiej sztuki oraz ochrony zabytków.