27
paź

Usłyszeć. Chopin w polskim plakacie


Informacje o wystawie

Data: 16.10-29.10.2016
Miejsce: Beijing 1+1 Art Centre

Pośród wielu dzieł inspirowanych życiem i twórczością Fryderyka Chopina, obejmujących praktycznie wszystkie dziedziny sztuki, na szczególną uwagę zasługują plakaty. To właśnie one najpiękniej i najpełniej tworzą „obrazy muzyki”, nie tracąc potężnych emocji zawartych w dźwiękach.

Muzyka uważana za najbardziej nieujarzmioną dziedzinę sztuki, inspiruje i znajduje swe odbicie w innym wymiarze, w sztuce plakatowej. Zależnie od okazji, utworu, a także wrażliwości grafika powstają kolorowe lub czarno-białe wizje graficzne, pulsujące bogactwem nastrojów i symboli. Z fascynacji grafików pięknem muzyki rodzą się dzieła przekładające zaklęty świat dźwięków na język obowiązujący w świecie doznań wzrokowych.

Wystawa w założeniu ma stanowić promocję kultury polskiej, łącząc w sobie dorobek artystów polskiej szkoły plakatu i sztukę młodszych pokoleń grafików projektantów, w zakresie plakatu inspirowanego życiem i twórczością Fryderyka Chopina, plakatu związanego z koncertami i konkursami muzyki Chopina, rocznicami urodzin i śmierci artysty. Tak więc będzie to pokaz mający na celu ukazanie wybitnych osiągnięć polskiego plakatu, stanowiącego ważną cześć międzynarodowego dziedzictwa kulturowego. Ekspozycja ta, prezentująca wybrany zestaw plakatów, łączący prace mistrzów tego gatunku oraz projekty najmłodszych plakacistów, stanie się płaszczyzną, na której możliwa będzie próba nawiązania dialogu pomiędzy wrażliwością mistrzów polskiej szkoły plakatu a współczesnym pokoleniem młodych twórców. Kolekcja plakatów pochodzi ze zbiorów Mazowieckiego Instytutu Kultury. Jednostka organizacyjna samorządu Województwa Mazowieckiego.