27
paź

Dzikie a domowe


Informacje o warsztatach

Autor: Dr hab. Sebastian Kubica
Data: 26.10.2016 (dzień 1); 27.10.2016 (dzień 2); 28.10.2016 (dzień 3); 29.10.2016 (dzień 4)
Miejsce: Beijing 1+1 Art Centre

Opis warsztatów:

Celem warsztatów będzie zapoznanie uczestnika z poszczególnymi etapami procesu powstawania projektu graficznego (faza koncepcyjna, szkic, dobór środków graficznych, kompozycja, wykonanie gotowego projektu).

Temat ma skłonić uczestników do refleksji nad naturą i kondycją zwierząt jako pupili, pomocników, obrońców i agresorów. Różnice w postrzeganiu funkcji (także natury i formy) zwierząt najlepiej pokazać poprzez kontrast. To właśnie kontrast jako temat ukryty jest istotą tych warsztatów. Celem zajęć jest refleksyjne i analityczne podejście do tematu połączone z wykorzystaniem skrótu myślowego, metafory oraz ogromnych możliwości tzw. klasycznego warsztatu (format B2, techniki rysunkowe, malarskie, graficzne, wszelkie mieszane) z wyłączeniem mediów cyfrowych. „W dobie dostępności nowych mediów i Internetu coraz częściej student czy projektant zapomina o podstawowym warsztacie graficznym. Projekty graficzne, które otaczają nas na co dzień: ilustracja książkowa i prasowa, informatory, katalogi, billboardy, opakowania, ulotki, logotypy, plakaty etc. najczęściej są nijakie, miałkie, anonimowe i wyglądają, jakby wyszły »spod jednej ręki«. Uważam, że poprzez indywidualny język grafika, do którego zaliczamy również specyficzny sposób myślenia, projekty mogą się wyróżniać, być zauważalne oraz lepiej przyswajalne (bardziej ludzkie) i nie zaburzy to ich przekazu. Polskie podejście do projektowania grafiki, a w szczególności do myślenia o plakacie, cechowały te właśnie wartości. Dzięki tym cechom polski plakat stał się rozpoznawalny na całym świecie”.

Każdy student „bierze na warsztat” wybraną kontrastową parę zwierząt lub to samo zwierzę pokazane w odmienny sposób (każde przedstawienie na osobnym formacie B2). Metodą dydaktyczną będzie tzw. korekta profesorska – indywidualna i zbiorowa rozmowa ze studentem.

Potrzebne materiały: papiery do szkicowania, papiery formatu B2 (tektura, brystol różnego koloru), farby (akryl, tempera, akwarela), pędzle, gąbki, tusze, kredki, markety, ołówki, nożyczki, kleje, taśmy klejące, nożyki do papieru, materiały niezbędne do kolażu, kubki na wodę.

O autorze:

Dr hab. Sebastian Kubica – artysta i naukowiec (dr hab.) zajmujący się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustracją i grafiką artystyczną. Pod jego kierunkiem działa autorska pracownia plakatu i ilustracji, jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkuset prezentacji zbiorowych oraz jurorem konkursów artystycznych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów z projektowania graficznego na uniwersytetach w Polsce i na całym świecie. Od 2015 roku jest członkiem AGI (Alliance Graphique Internationale).